Vasiona😎

Šta veliš za ovu obradu?

I da znaš da si me baš fino zbunila radi Orašara i da nema jedne noge, ima on noge, ali olovni vojnik od Andersona nema jednu nogu😁Još jednom pozdrav našoj pametnoj Selini da je razriješila ovu misteriju😃👍🏻❤️
Senorita Bandida
... siempre hay esperanza...