.

Od danas pa na dalje i u buduće, privatno ili javno o PoliKITI više neću ni A ni da pročitam, ni da komentarišem, nit da ulazim u rasprave.
Žao mi samo onih ljudi koji su bili u Armiji BiH i koji su krv svoju prolili i svoje živote dali. A onoj mafiji mogu samo poručiti da im se od glavu odbije.

Senorita Bandida
... siempre hay esperanza...

Komentariši