Bez riječi…

… Oduzima onaj radost, kako bez riječi tugu daje. A nek da i svjetlost u životu onima koji ostaju, a najviše svjetlosti nek da NjOJ.

Senorita Bandida
... siempre hay esperanza...

Komentariši