U ime naroda.Ništa lično.Iskreno govoreći.

Eh ovako.
Dok mi the cure the nozdrve the friško the sređene,
reko da i ja više ne pišem o sebi the tako nesretnoj na ovom blogu nego da malo pišem i o the tako the “sretnim” ljudima okolo sebe kojima sam samo trn u oku the tako the nesretna već dugo vremena u zjenicima oka njihova.
Neznam koliko ih boli trn.
Oh,strašno,strašno!
 
Meni vala više dosadilo,pa reko da malo i ja izvadim ovako neke svoje karafeke koje držim već dugo u kredencu i dubini srceta svog ispod ćaburtija.
Neznam zašto imam tako dobru dušu?
Valjda je tako veća sila odabrala.
Neka je.
Volim je.
 
 
Eh ovako izgledaju “sretni” ljudi.
Ima tu više vrsta “sretnih” ljudi,pa sad neznam od kojih da počnem.
Ev od ovih.
Želja im velika da kroče u brak i da dobiju djecu i da vječno žive u braku sretnom.
Želja im da svijet sebi konta da su bogati i da vucaju za sobom neki materijalizam.
Želja im da imaju uspjeha i da su popularni ko Madonna.
Želja im da imaju određenu dozu simpatije koju ustvari nikad neće imati.
(Priroda majka nije blentava da svakome tu nadarenost simpatije da,ejh…)
Želja im da budu važni(kome je važno kurije oko?)
Želja im da se čitav univerzum vrti samo za njih i okolo njih.
(neznajući kad je pomračenje Sunca i Mjeseca)
Želja im da se nikad nečuje ništa ružno o njima.
Želja im je da sve što se ružno za njih čuje
 prebace na ljude koji su bijedni u njihovim očima.
(na kurve i džankije i alkoholičare,<= a Bog takvima dao više duše nego li nekome drugom,
zato što takvi jasno imaju svoj stav )
Želja im je da koriste Boga kao štit u rukama.
(vazda su vjeru pogrešno tumačili  „sretni“ ljudi)
Želja im je da naprave SVE manje od sebe i svojih misli.(npr.ja sam ja,a ko si ti?)
Želja im je da bjedu naprave još manjom.
(nek je meni dobro,boli me kurac ba za tebe,prosi i dalje kermu budalo!)
Želja im je samo da budu oni sretni.
(nikad i nisu razmišljali o nesreći koju svakodnevno gledaju)
 
A tako SRETNI ljudi su nesretniji od nesretnih ljudi.
(Ova rečenica je nosila u sebi više istine nego je planeta Zemlja teška)
 
 
I sad se ja onako  teoretski,povremeno  nesretna i nebitna zapitam šta li
“sretni” ljudi misle koliko košta tjelo i mozak,
a  prije svega duša jednog takvog teoretski, povremeno nesretnog bića?
 
 
Spiritus Sanktus,El Fatiha.
Nekome.
Senorita Bandida
... siempre hay esperanza...

3 komentara

Komentariši